Privacy policy

De Jagersvereniging is er voor iedereen die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt de Jagersvereniging bepaalde gegevens van betrokkenen. Dit primair ten behoeve van het consolideren van de voordelen van het lidmaatschap. Verder behartigt en bevordert zij de belangen van de jacht en de jagers in de breedste zin van het woord. Ze verzorgt de informatievoorziening van(uit) en naar de Jagersvereniging, en gaat verdere overeenkomsten aan om aan het gezamenlijk namens onze leden gevoerde beleid vorm te geven.