De Dag van de Jager

Waarom een dag van de jager? Omdat de jager een verhaal heeft dat verteld moet worden. Een verhaal over het werk in het bos en veld gedurende de seizoenen. Een verhaal over het beschermen van kwetsbare dieren, het faciliteren van een optimaal leefgebied, stimuleren van biodiversiteit, voorkomen van schade en het creëren van balans, kijkend naar het draagvlak van het gebied. Dit verhaal gaat hand-in-hand met het duurzaam benutten van eerlijk vlees uit de natuur; van wild dat een fantastisch leven heeft gehad in onze weilanden, velden en bossen.

Bestel je tickets Bekijk het programma

Wat doet een jager zoal 365 dagen?

Bejagen wild

De jager zorgt voor balans in de Nederlandse natuur. Door bejaging van bepaalde wildsoorten kan schade aan landbouw en bossen worden voorkomen, evenals overpopulatie van bepaalde diersoorten. Hierdoor krijgen andere diersoorten die zich minder goed kunnen aanpassen aan het drukke Nederlandse landschap een kans om te overleven en hun jongen groot te brengen.

Meer weten
Lees meer over Bejagen wild

Biotoopprojecten

Jagers spelen een cruciale rol bij het bevorderen van biodiversiteit. Ze adviseren en ondersteunen bij het aanleggen van akkerranden met planten die voedsel en schuilplaatsen bieden voor diverse dieren. Ze plaatsen ook broedkorven om eendenpopulaties te ondersteunen, wat het broedsucces bevordert en gezonde ecosystemen ondersteunt.

Meer weten
Lees meer over Biotoopprojecten

Tellingen

Jagers voeren jaarlijkse wildtellingen uit, waarbij hun expertise cruciale populatiedata genereert. Deze data helpen bij het monitoren van trends, waardoor beleidsmakers maatregelen kunnen nemen voor populatiebeheer en natuurbehoud. Jagers dragen zo bij aan evenwichtige populatiecontrole en kunnen hierdoor op duurzame wijze het land benutten.

Meer weten
Lees meer over Tellingen

Voorkomen van maaislachtoffers

Jagers nemen actief maatregelen om maaislachtoffers te voorkomen, werken samen met boeren en gebruiken drones met warmtebeeldtechnologie om reekalveren en weidevogels en hun nesten te beschermen. Ze gebruiken verschillende middelen om landarbeiders bewust te maken van aanwezige dieren, waardoor ze proactief bijdragen aan een harmonieuze jacht-landbouwrelatie en dierenwelzijn.

Meer weten
Lees meer over Voorkomen van maaislachtoffers

Weidevogelbescherming

Jagers spelen een cruciale rol in weidevogelbescherming door predatoren te beheren, nesten te beschermen en samen te werken met belanghebbenden. Ze dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek, educatie en het behoud van weidevogels en hun habitat, met een breder perspectief dan alleen jacht. Door deze benadering helpen ze de biodiversiteit in ons land te behouden en te versterken.

Meer weten
Lees meer over Weidevogelbescherming

Valwildafhandeling

Jagers worden opgeroepen bij verkeersongevallen met wild om gewonde dieren op te sporen, hun verwondingen te beoordelen en indien nodig euthanasie uit te voeren. Bij deze taak wordt vaak gebruik gemaakt van een speciaal opgeleide jachthond, die bekend staat als een zweethond, om te helpen bij het opsporen van het wild. Dit draagt bij aan een efficiënte en respectvolle aanpak.

Meer weten
Lees meer over Valwildafhandeling

Nationale Park de Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de groene schatkamer van Nederland. Overweldigende landschappen vol bijzondere plant- en diersoorten, een wereldberoemd museum, architectonische hoogstandjes en verrassende verhalen. In Het Nationale Park De Hoge Veluwe komen natuur, kunst en cultuur op een prachtige manier samen. Voor sommige dier- en plantsoorten is het zelfs de laatste plek waar ze kunnen overleven. Een natuurgebied dat ontzettend gevarieerd is. Dé plek om uren te wandelen zonder iemand tegen te komen, om te genieten van de diversiteit van bos en heide, stuifzand en grassteppen. Het leefgebied van hert, das, vos en zwijn, maar ook van zeldzame plant- en diersoorten zoals de rugstreeppad, klokjesgentiaan en de heidezegge.

Tickets bestellen Bekijk het programma